MY MENU

Kitchen Ware

 
W-32UV 

มีฟังก์ชั่นหลากหลายรูปแบบ สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ด้วยการใช้ Heat dry + UV
 

 
W-Q10

เครื่องเรียกคิว ไร้สาย

 

 
W-Q16

เครื่องเรียกคิว ไร้สาย ฐานตัวส่งสัญญาณ 1 ตัว (ชนิดเสียบ)
 

 
W-VH300

เครื่องดูดสูญญากาศช่วยถนอมอาหารของคุณให้นานยิ่งขึ้น

 
W-VH313

เครื่องดูดสูญญากาศช่วยถนอมอาหารของคุณให้นานยิ่งขึ้น