MY MENU

การรับประกัน

• การรับประกัน

หากท่านพบว่าสินค้ามีปัญหาหลังจากได้รับสินค้าภายใน7วัน นับจากวันที่สินค้าส่งถึงโดยตรวจได้จากหมายเลขการจัดส่ง ทางบริษัทมีความยินดีที่จะเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้โดยทันทีภายใน 7 วันทำการหลังจากบริษัทฯ ได้รับสินค้าเดิมกลับมา ทางบริษัทฯ จะทำการตรวจสอบก่อนส่งสินค้าใหม่  โดยไม่คิดค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น
 

ลูกค้าสามารถติดต่อยื่นคำร้องขอเคลมประกันสินค้าได้ทางไลน์ หรือ อีเมลบริษัท และจะต้องทำการจัดส่งสินค้าที่พบปัญหาในบรรจุภัณฑ์ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทฯ นำส่งต่อผู้ซื้อ
กลับมาที่บริษัทฯตามที่อยู่ด้านล่าง พร้อมระบุอาการที่ได้รับความเสียหาย
 

ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะเปลี่ยนสินค้า เช่น กรณีเปลี่ยนสีของสินค้า ลูกค้าจะต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบค่าขนส่งสินค้ากลับมาเปลี่ยน สินค้าต้องไม่มีตำนิหรือชำรุดเสียหายจากการใช้งาน บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบก่อนจัดส่งสินค้าใหม่ให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ขอจัดเก็บค่าดำเนินการสำหรับ การจัดส่งผ่านทางไปรษณีย์ไทยแก่ลูกค้า ตามความเป็นจริง


เงื่อนไขการยกเว้นการรับประกันสินค้า
 
• มีสภาพผิดปกติ ได้แก่ ไหม้, แตก, หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ หรือ มีรอยขูดถลอก(เพิ่มเติมจากเดิม) เป็นต้น
• สภาพที่เกิดจากการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง เช่น รอยคราบสนิม,คราบอ๊อกไซด์,คราบน้ำ,คราบน้ำมัน เปรอะเปื้อน สึกกร่อน ขึ้นสนิม ภายในมีสัตว์หรือแมงกัดแทะ อาหารหกใส่ผลิตภัณฑ์ เหงื่อซึมเข้าเครื่อง เป็นต้น
• สินค้าเสียหายเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น ไฟตก, ไฟเกิน, ฟ้าผ่า,ไฟไหม้, น้ำท่วม หรือใช้แรงดันไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน เป็นต้น
• การใช้สินค้าผิดวิธี และมีการแก้ไขก่อนได้รับอนุญาต เกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า มีร่องรอยการเปิดแกะ มีร่องรอยการซ่อมที่ไม่ได้รับการยินยอมจากทางบริษัท หรือนำไปใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ ทำให้สินค้าเกิดความเสียหาย
• ทางบริษัทฯ ไม่ให้การรับประกันสินค้า ที่มีรอยปากกาใดๆ(เพิ่มเติมจากเดิม) เขียนลงบนตัวสินค้า และไม่สามารถลบออกได้

ประกันการซ่อมสินค้า
 
• ฟรีค่าตรวจเครื่องและซอฟแวร์(ตรวจสอบต้นตอของปัญหาเพื่อประมาณค่าใช้จ่ายกรณีจำเป็นต้องซ่อม)
• ฟรีค่าซ่อมเครื่อง(ไม่รวมค่าอุปกรณ์และอะไหล่)
• ฟรีค่าส่งเครื่องหลังซ่อมเสร็จกลับคืนลูกค้า(ลูกค้ารับผิดชอบค่าส่งเข้าศูนย์บริการด้วยตนเอง)
**ถ้า Adapter สายไฟขาด หรือมีร่องรอย แทะ แกะ หรือชำรุด ทางบริษัทจะขอเก็บค่าอุปกรณ์ก่อน
การส่งสินค้าเคลมรับประกัน

การส่งคืนสินค้า
 
ลูกค้าสามารถยื่นคำร้องขอส่งคืนสินค้า โดยแจ้งชื่อที่ใช้ในการสั่งซื้อ พร้อมแจ้งหมายเลขตัวเครื่อง หมายเลขคำสั่งซื้อ หรือหลักฐานการสั่งซื้ออื่นๆ พร้อมทั้งระบุอาการที่ได้รับความเสียหาย มาตามช่องทางต่อไปนี้
บริษัท วอร์เร็กซ์ บาร์โคด (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 19/2 หมู่ที่ 13 ถ.กิ่งแก้ว ตำบล บางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
Line : worrexth
Email : worrexth@gmail.com