MY MENU

เกี่ยวกับเรา

บริษัท วอเรกซ์ บาร์โคด (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริการครบวงจรสำหรับธุรกิจค้าปลีก เราจำหน่ายฮาร์ดแวร์ POS และมีความเชี่ยวชาญในการปรับแต่ง การพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบคอมพิวเตอร์สำหรับหน่วยงานต่างๆเช่นระบบขายหน้าร้าน (POS) และระบบการจัดการคลังสินค้า (WMS) รวมถึงตอบสนองความต้องการของผู้ค้าปลีกทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่...

แคตตาล็อกสินค้า

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

ดูเพื่มเติม

ติดต่อเรา

บริษัท วอเรกซ์ บาร์โคด (ประเทศไทย) จำกัด
19/2 หมู่ 13 ถนนกิ่งแก้ว-บางพลี ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร : 02-0776586
แฟ็กซ์ : 02-7510579

อีเมล : worrexth@gmail.com
ไลน์ : @worrexth (มี@ด้านหน้า)