MY MENU

Set

 
SET58B

 
เฉพาะผู้ที่ใช้งานระบบ Android เท่านั้น
● เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth ขนาด 58 มม.
(พิมพ์ด้วยความร้อนไม่ใช้หมึก)
● โปรแกรมหน้าร้านฟรีไม่เสียรายเดือน
● เครื่องสแกนบาร์โค้ด ไร้สาย
● ลิ้นชักเก็บเงิน 5 ช่องแบงค์ 5 ช่องเหรียญ
● กระดาษ 57x50
 

 
SET58IBT
 
เฉพาะผู้ที่ใช้งานระบบ Android เท่านั้น
● เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth ขนาด 58 มม.
(พิมพ์ด้วยความร้อนไม่ใช้หมึก)
● โปรแกรมหน้าร้านฟรีไม่เสียรายเดือน
● เครื่องสแกนบาร์โค้ด ไร้สาย
● ลิ้นชักเก็บเงิน 5 ช่องแบงค์ 5 ช่องเหรียญ
● กระดาษ 57x50 
 

 
SET58WF

 
สามารถใช้ได้ทั้งผู้ที่ใช้ระบบ IOS และ Andiod
● เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อผ่าน WIFI ขนาด 58 มม.
(พิมพ์ด้วยความร้อนไม่ใช้หมึก)
● โปรแกรมหน้าร้านฟรีไม่เสียรายเดือน
● เครื่องสแกนบาร์โค้ด ไร้สาย
● กระดาษ 57x50 
 

 
SET80A


เฉพาะผู้ที่ใช้งานระบบ Android หรือ PC เท่านั้น
(เป็นการเสียบสาย Lan & USB)
● เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อผ่าน Lan หรือ USB ขนาด 80 มม. (พิมพ์ด้วยความร้อนไม่ใช้หมึก)
● เครื่องสแกนบาร์โค้ด ไร้สาย
● ลิ้นชักเก็บเงิน 5 ช่องแบงค์ 5 ช่องเหรียญ
● กระดาษ 80x80 
 


SET80F

สามารถใช้ได้ทั้งผู้ที่ใช้ระบบ IOS และ Andiod
● เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อผ่าน Lan หรือ USB ขนาด 80 มม. (พิมพ์ด้วยความร้อนไม่ใช้หมึก)
● เครื่องสแกนบาร์โค้ด ไร้สาย
● ลิ้นชักเก็บเงิน 5 ช่องแบงค์ 5 ช่องเหรียญ
● กระดาษ 80x80
 


SET89E

สามารถใช้ได้ทั้งผู้ที่ใช้ระบบ IOS และ Andiod
● เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อผ่าน WIFI ขนาด 80 มม.
(พิมพ์ด้วยความร้อนไม่ใช้หมึก)
● โปรแกรมหน้าร้านฟรีไม่เสียรายเดือน
● เครื่องสแกนบาร์โค้ด ไร้สาย
● ลิ้นชักเก็บเงิน 5 ช่องแบงค์ 5 ช่องเหรียญ
● กระดาษ 80x80