MY MENU

FAQ

คำถามที่พบบ่อย

Title
Barcode For Business
Author
ผู้ดูแลระบบ
Date Created
11/12/2019
Attachment0
Views
681
Content
ระบบบาร์โค้ดกับธุรกิจ

ในปัจจุบันระบบบาร์โค้ดในองค์กรเริ่มมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากระบบการสแกนบาร์โค้ดสามารถช่วยต่อยอดและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ทั้งในด้านความเร็ว ความแม่นยำ ทั้งยังช่วยลดการผิดพลาดในการทำงาน ลดต้นทุน

พร้อมทั้งช่วยให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพเชิงแข่งขันในตลาดต่างประเทศ และช่วยเพิ่มภาพลักษณ์ขององค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล ในด้านการบริหาร ระบบบาร์โค้ด จะช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถตัดสินใจวางแผน วางกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสม และบริหารงานด้านการผลิต การจัดซื้อ และการตลาดได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ระบบบาร์โค้ดเหมาะกับธุรกิจประเภทไหน

ในความเป็นจริงแล้วระบบบาร์โค้ดสามารถใช้งานได้กับธุรกิจทุกประเภท ขึ้นอยู่กับรูปแบบของระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้มีความเหมาะสมกับธุรกิจนั้นๆ แต่อย่างไงก็ตาม วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ 3 ประเภทธุรกิจที่นิยม ใช้ระบบบาร์โค้ดกันอย่างแพร่หลาย

1. ด้านผู้ผลิต (กลุ่มอุตสาหกรรม)

การนำเทคโนโลยีบาร์โค้ดเข้ามาในกลุ่มอุตสาหกรรมสามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการในด้านต่างๆ
ในกระบวนการผลิตทุกวันนี้สิ่งที่ต้องคำนึง และปฎิบัติคือ การทำงานให้รวดเร็ว แม่นยำและทันต่อการแข่งขันของตลาด ตรวจสอบได้ จึงได้นำเอาระบบบาร์โค้ด มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน เนื่องจากอุตสาหกรรมทุกประเภทมีความ เกี่ยวข้องกับการออกแบบ พัฒนา ผลิต หาตลาด และจัดจำหน่าย ระบบบาร์โค้ดจึงมีความสำคัญที่จะช่วยสร้าง กระบวนการขั้นตอนการทำงานทั้งหมดจากฐานผู้ผลิตในระดับปฏิบัติการ เพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงานให้เป็นไปตามแบบแผน และช่วยให้ผู้ประกอบการ สามารถพัฒนาประสิทธิภาพการวางแผนเส้นทางกลยุทธิ์ที่เหมาะสม ทั้งยังช่วยลดต้นทุนทรัพยากรและลดสินค้าคงคลังที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

2. ด้านธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าปลีกขนาดใหญ่แบบ Supermarket หรือ Mass market ระบบเลขหมายประจำตัวสินค้าและสัญลักษณ์รหัสแท่ง จะช่วยให้การคิดเงินและการเก็บเงินของพนักงานถูกต้องและรวดเร็วมาก จึงสามารถบริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ การนำบาร์โค้ดมาใช้ในระบบคลังสินค้า (Warehouse Operations) สินค้าคงคลังมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความสมดุลในซัพพลายเชน เพื่อให้ระดับสินค้าคงคลังต่ำสุด โดยไม่กระทบต่อระดับการให้บริการ ตลาดในวันนี้ต้องคำนึงถึงการจัดการซัพพลายเชนได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องเป็นสำคัญโดยเฉพาะคลังสินค้าและการดำเนินงานศูนย์กระจายต้องการที่หลากหลายของระบบจัดเก็บข้อมูลและเครือข่ายไร้สาย ดังนั้นระบบบาร์โค้ดจึงเป็นคำตอบของกลุ่มธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง

3. ด้านธุรกิจขนส่ง

ธุรกิจขนส่งสินค้ามีบทบาทอย่างสูงต่อระบบเศรษฐกิจในทุกภาคส่วน เพราะเป็นส่วนที่ช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เดินหน้าอย่างต่อเนื่อง การขนส่งสินค้ามี 3 ทาง คือ ทางบก น้ำ อากาศ ซึ่งในที่นี้จะเน้นการวิเคราะห์เฉพาะการขนส่งทางบก เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้าสู่อุตสาหกรรมได้ ในขณะที่การขนส่งทางน้ำและทางอากาศจำเป็นต้องใช้เงินทุนค่อนข้างสูง การนำเอาระบบบาร์โค๊ด และอุปกรณ์บันทึกข้อมูลของลูกค้า เส้นทาง รวมถึง การนำมาพัฒนาระบบจัดส่ง เพื่อเพิ่มความรวดเร็วและสะดวกสะบายตรวจสอบได้ เลยเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลาย ในงานขนส่งสินค้า และบริการ

บริษัท วอร์เร็กซ์ บาร์โค้ด (ไทยแลนด์) จำกัด
19/2 หมู่13 ถนนกิ่งแก้ว-บางพลี ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel : 065-6525999
Line : worrexth
Website : www.worrex.co.th

Edit Comment

Enter your password to edit the post.

Delete CommentDelete Post

Enter your password to delete the post.